Miljö och säkerhet
är viktigt för oss

Miljö och säkerhet är mycket viktigt för oss och vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter, rutiner och tjänster utifrån ett miljö- och säkerhetsperspektiv.

Miljöpolicy
Drivmedelsteknik skall med minsta möjliga miljöpåverkan samt inom ramen för lagar och förordningar bedriva utveckling, nyproduktion och ombyggnation av bensinstationer i Sverige. Stationerna skall ha den senaste tekniken och den största säkerheten för både människor och miljö. Genom utbildning och dialog med medarbetare och samarbetspartners strävar vi efter ständig förbättring.

Säkerhetspolicy
Vårt arbete är aldrig så viktigt eller bråttom att vi inte hinner göra det säkert! Genom utbildning, kommunikation samt analys och identifiering av risker kommer Drivmedelsteknik att säkerställa att åtgärder vidtas för identifiering av säkerhetsrisker som uppstår i vår verksamhet. Vi kommer aktivt arbeta för att minska dessa risker så långt det är praktiskt möjligt.