Med snart 30 år i branschen vågar vi påstå att vi kan drivmedel

2017

2015-2016
5-års kontroll av oljeavskiljare blir ett nytt arbetsområde genom avtal med INGO som innebär att vi under 5 år gör kontroller på deras ca 250 oljeavskiljare.
Vi bygger ett flertal nya stationer år OKQ8, INGO, AGA och Statoil.
170 INGO stationer utrustas med våra skalskydd och i samband med detta tar vi över ansvaret för service på samtliga INGO’s larminstallationer.
Vi anställer en CAD-ritare för att kunna leverera ett så komplett projekteringserbjudande som möjligt.

2014 
I samband med vårt 25-årsjubileum passar vi på att uppdatera vår logotype.

2011-2013
Vi tecknar nya ramavtal med OKQ8 och Statoil (2012) samt förlänger befintliga avtal med Jet.
Drivmedelsteknik medverkar till en ny byggmanual för Statoil där vår teknik är grunden för drivmedelsinstallationerna. Vår miljösäkra teknik får även fotfäste på OKQ8’s anläggningar.
Under denna period har vi byggt ett 20-tal nya drivmedelsanläggningar samt medverkat i ett flertal ombyggnationer av varierande storlek.

Vi utför all drivmedelsrelaterad service åt Jet i Sverige, en stor del (Syd- och Mellansverige) åt OKQ8 samt en del (Sydsverige) åt Statoil.

Drivmedelsteknik etablerar sig på allvar i Mellansverige med nyanställningar i Örebro, Enköping och Nyköping

2010
Vi flyttar till nya ändamålsenliga lokaler i Simlångsdalen öster om Halmstad.
En ny tjänst “Kartläggning av yttre VA” utvecklas för att möta ökade krav på våra kunder från miljömyndigheterna runt om i landet.
Vi utför ett 40-tal täthetsprovningar fördelade över hela landet åt Preem. Vår presentation om bl a Täthetsprovning, Oljeavskiljare och Bakterier i diesel förmedlas till alla våra stora kunder med ett mycket positivt gensvar. Vi genomför ett antal stora entreprenader åt bl a OKQ8.

2009
Drivmedelsteknik fyller 20 år och firar med att bygga helt nya drivmedelsanläggningar åt Jet (Kalmar) och Statoil (Halmstad). Vi gör dessutom ett stort antal täthetskontroller av drivmedelsanläggningar samt etablerar oss som entreprenörer åt OKQ8 och Preem. Vi jobbar med E85-installationer åt alla våra kunder samt installerar larm- och kameraövervakningssystem åt Jet och Preem.
Jet bekräftar förtroendet för oss genom att förlänga service- och underhållsavtalet i ytterligare 2 år.

2008
Vi utför bl a ett flertal projekt åt Statoil samt bygger vår första truckdieselanläggning åt Preem.

2007
Tecknades återigen ett 3-årigt avtal med Jet avseende nybyggnation i Sverige. Drivmedelsteknik tecknar sitt första ramavtal med Statoil

2006
Får vi ett 3-årigt service- och underhållsavtal med Jet

2005-2007
På totalentreprenad inför vi Diesel och E85 på samtliga Jet bensinstationer i Sverige. I detta arbete har Drivmedelsteknik ansvaret för hela projektet: från tillståndsökning, ritningar, myndighetskontakter till utförande och slutsyn samt igångkörning av produkt mot slutkund. Allt relevant material t ex situationsritningar, klassningsplaner, drivmedels- och VA- ritningar med tillhörande fotodokumentation sparas och görs tillgängligt via internet i vår egenutvecklade databas, Petrolit.
Som första bolag i Sverige inför vi ett helt nytt dubbelmantlat, rostfritt rörsystem (Secon-X) för drivmedel. Detta rörsystem har hittills installerats med mycket goda resultat åt Jet och Statoil på ett 15-tal anläggningar i Sverige

2005
Påbörjas ett samarbete med en bank där vi utför el-, nätverks- och övervakningsinstallationer vid deras ny- och ombyggnationer i Sverige, Norge och Danmark.

2003
Vi installerar det första kameraövervakningssystemet åt Jet i Sollentuna. Vi har efter detta projekt fått fortsatt förtroende och idag finns våra övervakningssystem på ett 20-tal Jet stationer i Sverige.

2000
Vinner vi en anbudstävling utlyst av Jet, ”Förslag på ny standardstation för Skandinavien”, där 8 av Skandinaviens största entreprenadföretag inom bensinstationsbranschen är medtävlande. Detta innebär att vi åter får ett 3-årigt byggkontrakt för Sverige. Dessutom bygger vi en automatstation åt Jet i Finland

1998
Första byggkontraktet skrivs med Jet. Drivmedelsteknik får förtroende att under 3 år bygga alla nya bensinstationer i Sverige och Norge.

1995
Anlitar Jet oss för att etablera sitt koncept för automatstationer i Norge. Ett 15-tal nya stationer mellan åren 1995 och 2001 blir resultatet av detta projekt.

1994
Installation av de första systemen för skalskydd åt Jet. Detta projektet leder till att samtliga Jet’s anläggningar i Sverige och Norge utrustas med vårt system för skalskydd. Detta system innefattar bl a databod, pumpar, betalterminaler, pejlbrunnar och oljeavskiljare.

1989-1993
Under de första åren arbetar vi bl a med installation av gasåterföring för flera oljebolag.
Ett samarbete med Jet inleds och vi bygger ett stort antal automatstationer under dessa åren.

1989
Drivmedelsteknik startas. Till en början består företaget av 8 delägare – alla med en gedigen branscherfarenhet.