Drivmedelsteknik projekterar och
bygger nya drivmedelsanläggningar

Drivmedelsteknik projekterar och bygger nya drivmedels-anläggningar

Nybyggnation
Drivmedelsteknik projekterar och bygger nya drivmedelsanläggningar åt såväl de stora oljebolagen som försvarsmakten, industrianläggning, åkerier, hamnar m m. Mycket av vår egenutvecklade teknik med fokus på säkerhet och miljö har efter hand blivit standard i branschen. Vi jobbar med allt från rena utförandeentreprenader till att på totalentreprenad projektera, söka alla myndighetstillstånd och leverera nyckelfärdiga anläggningar.

Ombyggnation
Komplexa ombyggnationer av befintliga anläggningar jobbar vi med varje vecka året om. Allt från rörbyten, produktbyten, produktoptimering, utbyte / installation av oljeavskiljare, anläggande av spillzoner till leverans och installation av teknikbodar. Vi projekterar, söker tillstånd hos myndigheter och utför entreprenaden åt våra kunder. Givetvis tar vi hand om redovisning till myndigheter, tar fram relationshandlingar och uppdaterar våra kunders databaser. Vi är våra kunders partner genom hela projektet.

Avetablering
Vid avetableringar av drivmedelsanläggningar kan vi hjälpa till med att ta fram underlag och söka rivningslov hos berörd myndighet. Under själva rivningen ansvarar vi tillsammans med miljökonsult för provtagningar, sammanställningar och redovisningar till myndighet.

Sanering
Vid ombyggnationer och avetableringar händer det att man stöter på markföroreningar av olika slag. När detta sker har vi väl etablerade rutiner som innefattar anmälan till berörd myndighet samt kontakter med miljökonsult för att ta fram åtgärdsplaner.