Drivmedelsteknik utför varje år
ett 50-tal 5-årskontroller

Projektering DV-system / Dimensionering oljeavskiljare
Vi har gedigen kunskap i att projektera och dimensionera dagvattensystem för drivmedelsanläggningar. Vid nyinstallationer tar vi fram relationshandlingar, dimensionerar och skickar in anmälan / ansökan till den aktuella kommunen. På befintliga anläggningar kan vi hjälpa till med att mäta upp spillzoner och utföra kontrolldimensioneringar.

 

Kartering av DV-anläggningar
Fler och fler kommuner ställer krav på att verksamhetsutövaren ska veta vilka brunnar som är kopplade till oljeavskiljaren samt vart oljeavskiljarens utlopp tar vägen. På äldre anläggningar finns inte alltid dessa uppgifter tillgängliga och relationshandlingar saknas. Drivmedelsteknik har tagit fram en unik sökmetod där vi kartlägger hela dagvattensystemet. Denna kartläggning blir också själva underlaget till de nya relationshandlingarna.