Vi är ackrediterade av SWEDAC för provtryckning med gas upp till 10bar. Provning med lite högre tryck förekommer ibland vid läckagesökning som är en av våra unika kompetenser. Vi utför regelbundet läckagesökning av olika typer cisterner och rörledningar med såväl traditionella metoder som med hjälp av vår egenutvecklade ultraljudsmetod. Med hjälp av ultraljud hittar vi alltid läckage där traditionella metoder inte fungerar. En av de stora fördelarna med ultraljud är att läckagesökning kan utföras med vätska i systemet.

Drivmedelsteknik har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med ultraljud.