Vi utför projekt åt de stora drivmedelsleverantörerna i Sverige

Vi har genom åren samlat på oss stor erfarenhet av att driva stora komplexa projekt där vi
ansvarat för hela kedjan från myndighetskontakter och projektering till utförande,
dokumentation och slutsyn med aktuella myndigheter.

Vi utför projekt åt de stora drivmedel-sleverantörerna i Sverige

Vi har genom åren samlat på oss stor erfarenhet av att driva stora komplexa projekt där vi
ansvarat för hela kedjan från myndighetskontakter och projektering till utförande,
dokumentation och slutsyn med aktuella myndigheter.

Vi nöjer oss inte med standardlösningar utan vågar ifrågasätta och utmana

Kombinationen av lång erfarenhet och en mycket stark vilja att hitta lösningar där andra ser problem gör att vi vågar sticka ut hakan och påstå att vi är Sveriges mest innovativa entreprenadföretag med fokus på drivmedelsanläggningar.

För dig som kund är det bara att testa oss – kom med dina funderingar / problem så lovar vi att göra vårt yttersta för att lösa dom.

Vi är ett relativt litet företag med 25 anställda och ett 10-tal samarbetspartners runt om i landet. Navet är våra ändamålsenliga lokaler i Simlångsdalen strax utanför Halmstad. Här har vi samlat lager, verkstad och administration under ett tak vilket bl a innebär ökad effektivitet samt korta och snabba beslutsvägar.

Vi utför alla förekommande arbeten på en drivmedelsanläggning:

  • Nybyggnation
  • Ombyggnation
  • Avetablering / Rivning
  • 5-årskontroller av oljeavskiljare (SS-EN858)
  • Yttre VA 
  • Täthetskontroll av drivmedelsanläggningar
  • Larm och övervakning

Vårt geografiska arbetsområde är Sverige men vi har genom åren även utfört projekt i Norge, Danmark och Finland

Vi åtar oss även stora som små serviceuppdrag – sedan flera år ansvarar vi bl a för central felanmälan för INGO’s bensinstationer i Sverige.

Vi har genom åren samlat på oss stor erfarenhet av att driva stora komplexa projekt där vi ansvarat för hela kedjan från myndighetskontakter och projektering till utförande, dokumentation och slutsyn med aktuella myndigheter.

På senare tid har vi även anlitats flitigt av våra kunder för olika typer av utredningar, t ex kartläggning av yttre VA, dimensionering av spillzoner m m. På detta område kan vi hjälpa dig med det mesta – kombinationen av vår erfarenhet och våra goda relationer med myndigheterna har visat sig oslagbar.

Ring oss gärna eller titta förbi på en kopp kaffe så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till att lösa just dina problem.