Våra ackrediteringar och

certifieringar är uppdaterade

Våra ackrediteringar
och certifieringar är uppdaterade

Drivmedelsteknik har följande certifieringar, ackrediteringar och intyg:

Vår personal genomgår kontinuerligt utbildningar och kurser i bl a:

  • Hjärt- / Lungräddning samt första hjälpen
  • Arbeten på drivmedelsanläggningar (SPBI / SPT)
  • Heta arbeten
  • Cisternkontroll
  • 5-års kontroll av oljeavskiljare (SS-EN 858)
  • Rörinstallation (KPS, UPP och Brugg)
  • Utrustningar för nivåkontroll
  • Larminstallationer
  • System för kameraövervakning
  • Provning med höga tryck, AFS 2006:8