Kameraövervakning

På Halmstad Drivmedelsteknik AB, härmed refererat till som ”vi”, implementerar vi videoövervakning inom byggarbetsplatsens område. Syftet med denna åtgärd är att motverka och utreda eventuella brott riktade mot vårt företag och dess anställda, samt att förhöja säkerheten för alla som befinner sig inom området. Vi anser att användningen av kameraövervakning är av största vikt för att uppnå dessa mål och representerar ett legitimt intresse för vårt företag.

Vi följer lagar om kameraövervakning samt de restriktioner som anges i dataskyddsförordningen. Vi har noga övervägt balansen mellan individers rätt till skydd av personuppgifter och vårt intresse av att förebygga, utreda brott och öka säkerheten på vår arbetsplats.

Efter en omfattande bedömning har vi konstaterat att våra intressen väger tyngre än den enskilda individens. Det inspelade materialet kan komma att delas med polismyndigheten och försäkringsbolag vid behov. Vi garanterar att ingen information kommer att överföras till tredje land och vi använder inte heller informationen för automatiserade beslutsprocesser.

Som en individ vars information hanteras av oss, har du specifika rättigheter. För mer detaljerad information om dessa rättigheter, vänligen besök Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) webbplats.

Om du anser att vi inte agerar i enlighet med gällande lagstiftning, uppmanar vi dig att kontakta vårt dataskyddsombud. Du kan göra detta genom att antingen skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till följande adress:

Dataskyddsombudet Halmstad Drivmedelsteknik AB, Sune Sågares Väg 7, 313 96 Simlångsdalen, Sverige.